artrite-dos_

خیلی از مردم و حتی پزشکان فکر میکنند هر کمردردی نیاز به عکس برداری دارد. متاسفانه در سال های اخیر برای هر کمردردی ام آر آی تهیه میشود. این کار مسلما غلط و بیهوده و موجب هدر رفتن وقت و سرمایه است. تنها درصد کمی از کمردرد ها نیاز به تصویر برداری دارند. با این حال افراد مسن قدری متفاوتند. در افراد مسنی که به تازگی دچار یک حمله کمردرد شده اند توصیه میشود از سی تی اسکن و ام ار آی استفاده شود. با این حال یک مطالعه اخیر نشان داده که این تصور هم میتواند اشتباه باشد.

دکتر Jeffrey Jarvik استاد رادیولوژی دانشگاه واشنگتن میگوید بررسی ها نشان داده که نتیجه درمان افراد مسنی که در شش هفته اول بعد از کمردرد از کمرشان عکس میگیرند بهتر از آنهایی نیست که اصلا عکسبرداری نکرده اند. این گفته نتیجه بررسی است که در مجله Journal of the American Medical Association منتشر شده است.

محققان ۵۲۰۰ فرد با سن بالای ۶۵ سال را که در سال های ۲۰۱۳-۲۰۱۱ به علت کمردرد به پزشک مراجعه کرده بودند مورد بررسی قرار دادند. تقریبا ۱۵۰۰ نفر از این افراد در شش هفته آغاز کمر درد تحت بررسی های تصویربرداری قرار گرفته بودند. بررسی نشان داد که در آنهایی که تصویربرداری کرده بودند نتیجه درمان و سیر بهبودی تفاوتی با گروهی دیگر که از آنها عکسی گرفته نشده بود نداشتند بجر اینکه تقریبا ۱۴۰۰ دلار برای تصویربرداری آنها هزینه شده بود.