shane

شانه متحرک ترین مفصل بدن است ولی همین مزیت آن را در معرض آسیب های مخصوص به خود هم قرار میدهد. بافت نرم اطراف شانه به راحتی آسیب دیده و موجب ناپایداری آن میشود. عضلات، تاندون ها و رباط های اطراف شانه میتوانند به راحتی در حین ورزش و یا انجام کارهای روزمره آسیب ببینند و گاهی اوقات درمان این آسیب ها نیاز به ماه ها درمان دارد.

محققان میگویند بهترین راه برای پیشگیری از آسیب های مفصل شانه انجام نرمش های خاص این مفصل است. دو دسته نرمش میتواند به این مقصود کمک کند.

  • نرمش های تقویتی که میتوان آنها را با استفاده از وزنه و یا کش های مخصوص انجام داد. تقویت عضلات اطراف شانه میتواند پایداری این مفصل را افزایش داده و آن را از در مقابل آسیب ها مقاوم تر کند
  • نرمش های کششی دسته دوم نرمش های شانه هستند که هدف از انچام آنها افزایش خاصیت انعطاف پذیری عضلات، تاندون ها و رباط های اطراف مفصل است. با افزایش خاصیت الاستیکی و کششی بافت نرم اطراف شانه، مفصل میتواند دامنه حرکتی بسیار بیشتری را انجام داده بدون اینکه دچار آسیب شود