فیزیوتراپی آسیا | کمر درد

وبسایت رسمی مرکز پزشکی تخصصی آسیا

Asia Clinic Centeral community به وبسایت رسمی مرکز پزشکی تخصصی آسیا خوش آمدید در اینجا به معرفی خدمات کلینیک پزشکی و فیزیوتراپی آسیا میپردازیم و در همین راستا مقالات ارزشمندی نیز ارائه خواهیم داد
مراکز خدماتی ما

شکستگی دوم لگن چه تاثیری بر امید به زندگی دارد

1,253بازدید

نتیجه تحقیقاتی که در چهارمین گردهمایی پوکی استخوان آسیا- پاسیفیک ارائه شده نشان میدهد که شکستگی دوم لگن مرگ آورتر از شکستگی اول است. این مطالعه که در هنگ کنک صورت گرفته است شیوع شکستگی […]